Gammel nettadresse

Hei!

Grunnen til at du ser denne nettsiden er fordi dette var den gamle adressen til den forrige nettsiden! Denne adressen ligger inne som en “cookie”, altså hurtigminne, i nettleseren din, og tar deg automatisk inn hit. For å få det bort må man velge innstillinger og slette cookies.

 

Skal du til fronter? https://fronter.com/tromsgs