FAU

 

  • Leder: Birgitte Ophus
  • Nestleder: 
  • Sekretær: 
  • Representanter:

Foreldreutvalget for grunnopplæringen har en veldig god hjemmeside: FUG
Storsteinnes skole sine FAU-retningslinjer: RETNINGSLINJER FOR FAU STORSTEINES SKOLE
Forslag til rutiner for opprettelse og håndtering av klassekasse: retningslinjer klassekasser, 
åpning av klassekonto
Retningslinjer for skoleturer / klasseturer: Skoletur klassetur
Dette bør du vite som klassekontakt : Trykk her
SU/SMU arbeidsområder: Trykk her

Foreldrerepresentanter for skoleåret 2019-2020

1 klasse   Edel Mari Johansen    
2 klasse     Cecilie Reinertsen  
3 klasse   Kenneth Jensen    
4 klasse   Birgitte Ophus    
5 klasse   Kjell Ove Sumstad    
6 klasse        
7 klasse     Kristina Schneider  
8 klasse   Gunnar Klausen    
9 klasse   Kurt Klausen Hallgeir Dalhaug  
10 klasse   Siw-Laila Nilsen