Elevrådet

Elevrådsrepresentanter – Storsteinnes skole H17/V18

 

Trinn Elevrådsrepresentant Elevrådsrepresentant Vara Vara
1. trinn
2. trinn Sara H. Struve Sigurd L. Hanøy Ingrid Bratteng
3. trinn Jaran A. Storbakk Johanna Pedersen Adine Løvli
4. trinn Jonas Pedersen Annie Kullstad Aaron Larsen Malene Toftaker
5. trinn Celina Nordseth Lukas Karlsen Mia Bjørkli
6. trinn Melissa Nordseth Sigve B. Strand Odin R. johansen
7. trinn Julian A. Martinsen Martin R. Johansen Karina E. Larsen Ronja A. Edvard
8. trinn Mina Salangli Joakim Pedersen Mariell Isaksen
9. trinn Liam Lundhaug Eirik Hagtvet Pia-Kristin Enoksen Thor-Martin
10.trinn Arne M. Holmstad Sandra Johansen Iben A.A. Einan Jonas O. Bogstrand

 

Elevrådet – Storsteinnes skole H17/V18

 

  • Leder: Arne Holmstad  
  • Nestleder:          Liam Lundhaug 
  • Sekretær:          Eirik Hagtvedt   
  • Vara:          Martin R. Johansen    

 

Representanter fra Storsteinnes skole i Ungdomsrådet for Balsfjord kommune

 

  • Representant: Arne Holmstad  
  • Representant: Joakim Pedersen
  • Vara: Liam Lundhaug

 

 

Representanter til SU/SMU

 

  • Representant: Martin R. Johansen
  • Representant: Liam Lundhaug
  • Vara: Eirik Hagtvedt

 

 

 

Marit Birkely, elevrådskontakt 13.09.16