Hjemmeskole

Til alle foreldre/foresatte!

Smittefaren rundt Corona-viruset gjør at landet er i en unntakstilstand og alle i Norge er berørt av situasjonen. Hvor lenge det vil vare, er det for tidlig å si noe sikkert om. Det som i alle fall er klart, er at våre elever nå må ha sin skoledag hjemme. Det kan by på utfordringer av ulike slag og samtidig åpner det opp for nye muligheter. Selv om skolen er stengt, vil vi poengtere at det ikke betyr fridager, men at skoledagen er flyttet hjem.

Organisering av hjemmeundervisning

Det er viktig at hjemmedagene er organisert med en god struktur. Det betyr at elevene er oppe etter kl. 8.00 og klar til å starte skoledagen kl. 9.00. De begynner med å lese gjennom dagsprogrammet og arbeider ut fra det. Det er bra om elevene har en fast arbeidsplass å jobbe fra (spisebord, arbeidspult ol.). Det vil gjøre det enklere å skille mellom skolearbeid og pauser. Det fine med å jobbe hjemme er at man kan ta seg en matbit når man er sulten og friminutt når man er sliten.

Skolen har sendt ut undervisningsopplegg til alle trinn. Vi følger ikke den vanlige timeplanen, men organiserer dagen i ulike økter. For de fleste elevene vil dagsprogrammet være delt i to økter med fag/tema, ei økt med fysisk aktivitet eller huslige oppgaver og ei leseøkt. For de eldste elevene er dagen knyttet tettere mot fag.

Hjelp med skolearbeidet

Lærerne er tilgjengelige med å veilede elevene og holde kontakt med eleven/hjemmet mellom kl. 8.00 og 15.30. Klassene har også mulighet å benytte digitale løsninger, blant annet Teams (chattetjeneste med mulighet for videomøter). Hvis det er voksne eller søsken hjemme, er det de nærmeste hjelperne om man sitter fast og lurer på noe.

Skolene er i første omgang stengt til 26. mars 2020, men denne perioden kan bli forlenget. Ta kontakt med skolen om det er ting vi trenger å vite om.

Lykke til med skole på hjemmebane!

John-Terje Sørensen