Christian Sagelv Utmo

Epost: christian.utmo@balsfjordskolen.no

Kontaktlærer 7. trinn

Underviser i fagene engelsk, engelsk fordypning, samfunnsfag, musikk og kroppsøving.