Ansatte

Ledelsen

Rektor John-Terje Sørensen
Fagledere Rebecca Yvonn Rehnlund 1. – 7. tr. / SFO
Bjørn Dølvik Johansen   8. – 10. tr. 
Kontorfullmektig Mette Toftaker
Svanhild Luneng Sørensen

Undervisningspersonale

Tove Kristine Antonsen Bengt Yngve Nilsen
Vivian S. Olsen May-Liss Norbye
Christian Sagelv Utmo Magnus Dølvik Sørensen
Stig Øverli Inger Gåre
Line Maria Bratteng Trine Olsborg
Rita Lofthus Friederike Voss
Hilde Lidal Fagerli Ine Rehnlund
Jan Willy Berg Erika Monsen
Tore Johan Larsen Frode Røstad
Trine Hanssen Liss Hege Lieng
Ulla Heimstad Dorit Steinnes
Mona Kjosvatn Margrethe Biribakken Strand
Ellinor Jacobsen Steinar Sørensen
Wenche Guldberg Eirin Pedersen
Espen Føre Hansen Monika Berglund Skogan
Sol Gabrielle Larsen Saskia Gout
Maria Kjoshaug Hanne Wabakken Olsen
Alma Tove Holmstad  

Assistenter

Renate Einan

Kaisa Brandsgård Ophus

Eva Foldnes

Solveig Johnsen

Norma Daleng Evelina Iotova
Jørgen Stensland Mariell C. Lie
Åshild Olsen
Elisabeth Løtveit
Rita Wilsgård Strand
Bård André Olsen
Silje Solli
Tonje Stenvoll

Sirikit Gout Bomstad
Vebjørn Brandsegg

Bygg/renhold

Einar Heim Asbjørn Mathisen
Kanjana Johansen Gerd A. Johansen