Trygg i vann i TAR-uka!

      Ingen kommentarer til Trygg i vann i TAR-uka!

Hele 27 elever deltok i høstsola på aktiviteten “Trygg i vann”. Elevene fikk innføring i førstehjelp, grilla pølser og vi fikk besøk av Linda Johansen fra nettverket Læring i friluft. Å bli trygg i vannet handler om å erfare og venne seg til vannets og kroppens egenskaper og samspillet mellom dem. Det legges til rette for at elevene opplever mestring, og gjennom det får positive erfaringer i og med vannet. Her læres det livsviktig kunnskap! I cirka en times tid var elevene uti fjorden ved Markenes. Elevene var tydelige i sin tilbakemelding: “Det her må vi gjøre igjen 🤩👍

Stor takk til Øyvind Karlsen og Bendik Steinhaug for lånet av naustene.