Med en klar drøm om å jobbe i TV2

Foto og tekst: Leif Stensland / Nye Troms

Utdrag fra sak i Nye Troms 14.03.22.
Les mer på: https://nye-troms.no/nyheter/med-en-klar-drom-om-a-jobbe-i-tv2/19.24975

– Å jobbe som journalist i TV2 er målet, sier Stian som denne uka er utplassert på Nye Troms sitt lokalkontor på Storsteinnes.

Denne og neste uke er 9. klassinger utplassert på ulike arbeidsplasser for å få praktisk utprøving i arbeidslivet. Stian som er konfirmant i år og som fyller 15 i juni har valgt ei uke på Nye Troms og ei uke på Balsfjord sykehjem.

– Det er greit å prøve noe forskjellig, men det er journalist jeg ser fram til å utdanne meg til, sier Stian.

Neste skoleår blir siste på Storsteinnes skole, og deretter blir Tromsø mest sannsynlig neste stoppested på ferden om å nå sitt mål som TV2-journalist.

– Etter tiende blir det mest sannsynlig medie- og kommunikasjon ved Breivang videregående skole. Deretter blir det å ta den nødvendige utdanningen som trengs, sier Stian, som har norsk, gym og engelsk som sine favorittfag på skolen.