Informasjon om avvikling av nasjonale prøver høsten 2018

Skoleåret 2018/ 2019 er i gang og høsten er tidspunkt for avvikling av nasjonale prøver. Formålet med nasjonale prøver er å gi kunnskap om elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og engelsk, og gjennom dette danne grunnlag for å gi best mulig opplæring til den enkelte elev og for kvalitetsutvikling på alle nivå i skolesystemet. Nasjonale prøver avvikles på 5.trinn (uke 42 – 44), og på 8. og 9.trinn (uke 37 – 39).

Mer informasjon til foresatte om nasjonale prøver finner du ved å trykke på lenken under.

Informasjon til foresatte

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.