Rapport fra ekstern vurdering ved Storsteinnes skole i uke 38/ 2017

Storsteinnes skole får, sammen med de øvrige skolene i kommunen, bistand fra Veilederkorpset i regi av Utdanningsdirektoratet. I den forbindelse har skolen valgt læringsmiljø som tema, og i uke 38 hadde vi ekstern skolevurdering med læringsmiljø – trivsel, motivasjon og læring – som tema.

Den eksterne vurderinga foregikk fra mandag 18. til torsdag 21. september, og ble foretatt av Magne Johansen og Gunnar Kile, som jobber som henholdsvis skoleleder og lærer et annet sted i landet. Vurdererne snakket i løpet av dagene de var her med både elever, foresatte, skoleledelsen, lærere og annet personale ved skolen. I tillegg var de tilstede på skolen og observerte både undervisning og øvrige aktiviteter i løpet av skoledagen.

Dette arbeidet endte opp i en offentlig rapport, der det pekes på skolens sterke sider, og hvordan skolen kan jobbe videre med områder som kan bli bedre. Gjennom dette er den eksterne skolevurderinga en viktig støtte for videre utvikling av skolen vår.

Les hele rapporten ved å trykke på lenken under.

Skolerapport Storsteinnes skole torsdag 12 00

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *