Ekstern skolevurdering i uke 38

      Ingen kommentarer til Ekstern skolevurdering i uke 38

Storsteinnes skole får, sammen med de øvrige skolene i kommunen, bistand fra Veilederkorpset i regi av Utdanningsdirektoratet. I den forbindelse har skolen valgt å videreføre arbeidet med  læringsmiljø, og skal i uke 38 ha ekstern skolevurdering med læringsmiljø – trivsel – motivasjon – læring som tema.

Den eksterne vurderinga foregår fra mandag 18.- torsdag 21.september, og foretas av  skoleledere og lærere fra andre skoler i landet. Vurdererne vil i løpet av dagene de er her snakke med elever, foreldre, skoleledelsen, lærere og annet personale. I tillegg vil de være tilstede på skolen, for samtaler og observasjon av undervisningen og aktiviteten på skolen.

Den eksterne skolevurderingen vil ende opp i en offentlig rapport, der en peker på skolens sterke sider, og hvordan den kan jobbe med områder som kan bli bedre, og med det utvikle skolen.

I forbindelse med ekstern skolevurdering er det fredag i uke 36 og mandag i uke 37 sendt ranselpost med informasjon til foresatte om innholdet og organisering av ekstern skolevurdering.

Foreldrebrevet kan lastes ned ved å trykke på lenken under.

Foreldrebrev

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.