Husk lusesjekk på barnehage- og skolebarn

Saken er hentet fra Folkehelseinstituttet.

For å sikre en lusefri høst, oppfordrer Folkehelseinstituttet alle landets skoler og barnehager til å arrangere kampanje mot hodelus i uke 35.

hodelus på kam
Illustrasjonsbilde . NTB Scanpix

Hodelus er et stadig tilbakevendende problem i skoler og barnehager landet over, og det anslås at en til to prosent av norske barn har lus til enhver tid.

Hvordan gjennomføres en hodeluskampanje?

Kampanjen kan gjennomføres ved at skoler og barnehager informerer foreldre og foresatte om hvordan man sjekker for og behandler hodelus. Folkehelseinstituttet har laget brosjyre og informasjonsskriv som barnehager og skoler kan bestille gratis og distribuere videre. Vi har også laget en film som viser hvordan man sjekker barn for hodelus:

Dersom sjekk og behandling for lus skjer samtidig, ser det ut til å redusere antall hodelustilfeller over tid. Skoler og barnehager kan derfor spesifikt oppfordre foreldre og foresatte til å foreta lusesjekken helgen 2.-3. september, med fortløpende behandling dersom det er nødvendig. Hele familien bør undersøkes.

Hvis det oppdages smitte, bør foreldrene varsle skole eller barnehage, samt foreldre til barnets nære skole- eller fritidsvenner, slik at de også kan sjekkes og eventuelt behandles.

Risiko for smitte reduseres ved jevnlig lusesjekk

Jevnlig lusesjekk er det beste midlet for å redusere antall tilfeller av hodelus. Folkehelseinstituttet anbefaler sjekk med lusekam minst en gang i måneden. Når hodelus-smitte oppdages og behandles tidlig, reduseres sjansen for å smitte andre.

Alle tiltak som kan føre til hyppigere lusesjekk er positivt. Folkehelseinstituttet minner om lusesjekk i uke 10 og 35, men skoler og barnehager kan naturligvis også arrangere kampanjer på andre tidspunkter.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.